Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Anketa za građane o radu tužilaštva u BiH

01.10.2020.

Anketa za građane o radu tužilaštava u Bosni i Hercegovini kreirana je u okviru projekta Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine „Podrška pravosuđu u BiH - Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“, podržanog od strane Vlade Švicarske.

Anketa je pripremljena u saradnji sa saradnji sa Odjelom za informacijsko-komunikacije tehnologije Sekretarijata Visokog sudsko i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i pokriva slijedeće oblasti:

  • dostupnost informacija o radu tužilaštava,
  • dostupnost informacija putem web stranice,
  • postupanje prema korisnicima/posjetiocima,
  • nadležnosti i kvaliteta rada tužilaštava.

Anketa je anonimna i možete je od 1. oktobra 2020. godine naći na web stranicama bh. tužilaštava. Rezultati ankete će se koristiti za unapređenje rada tužilaštava i transparetniju komunikaciju sa javnostima.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

anketa_o_radu.png