• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Livnu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Opće informacije

  Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Općinskom sudu u Livnu utvrđena su radna mjesta, opis radnih mjesta, broj radnika, stručna sprema radnika i drugi uvjeti koje radnici moraju da ispunjavaju.
  Ovisno od potrebe posla, Predsjednik suda može raspisati natječaj ili javni oglas radi zasnivanja radnog odnosa u sudu na određeno ili na neodređeno vrijeme.
  Raspisani natječaj ili javni oglas objavljuje se javno putem medija.
  Opći uvjeti za kandidata su:
      
  -        da je državljanin  Bosne i Hercegovine,
      
  -        da je stariji od 18 godina, 
      
  -        da ima opću zdravstvenu sposobnost, 
      
  -        da je po svojim radnim i ljudskim kvalitetama dostojan ugleda državnog službenika, 
     
  -        da nije osuđivan za krivično djelo na bezuvjetnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu i
     
  -        da ispunjava druge uvjete utvrđene zakonom, drugim propisima ili aktom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u sudu.
  Posebni uvjeti za kandidata su:
     
  -        da posjeduje odgovarajuću školsku spremu,
     
  -        da posjeduje odgovarajuće radno iskustvo i
     
  -        da ima položen pravosudni ili stručni ispit.

  Sve zamolbe za prijem u radni odnos predaju se u prijemnu kancelariju Općinskog suda u Livnu, ured broj 115.

  303 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1