• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Livnu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Odjeljenje suda u Tomislavgradu

  Sukladno članku 15. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Kantona 10 "Narodne novine Hercegbosanskog kantona", br. 10/02) novoosnovani Općinski sud u Livnu počet će s radom 01. ožujka 2004. godine. Sukladno članku 23. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Kantona 10 odredbe članaka 4, 6, 7 i 13. istog zakona primjenjuju se od 01. 03. 2004. godine.  Ova odluka bit će objavljena u službenom glasilu Kantona 10 sukladno članku 43. Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Federacije Bosne i Hercegovine.

  Općinski sud u Livnu po novoj reformi počeo je sa radom 01.03.2004. godine a odjeljenje suda u Tomislavgradu počelo je sa radom 27.01.2007. godine.

  Odjeljenje suda u Tomislavgradu se nalazi u novim prostorijama koji su funkcionalne za sam sud, s tim da se koristi samo jedan kat suda dok je u skorijoj budućnosti predviđen i završetak drugog kata zgrade suda.

  Prekršajno odjeljenje suda radi na programu RNKPIE (Registar novčanih kazni i prekršajne evidencije) a zemljišno-knjižni ured radi na unosu podataka u program Laris.

  Samo odjeljenje suda trenutno ima dvoje (2) sudaca. Od toga jedan (1) sudac je sudac prekršajnog odjeljenja. Pored sudaca u odjeljenju radi još i dvoje (2) stručnih suradnika te devetero (9) djelatnika suda.

  Suci odjeljenja suda u Tomislavgradu rade na sljedećim referatima:
                1.    Izvanparnično – O 
                2.    Parnično – P i Mal
                3.    Privredno – Mals
                4.    Prekršajno – Pr
                5.    Ovršno – I i Ip

  Adresa: Kralja Zvonimira bb
                
  80240 Tomislavgrad
  Telefon: + 387 34 354-643 porta
  Pisarnica: + 387 34 354-641
  Fax: + 387 34 354-641
  Ostale podatke možete pronaći ovdje.

   

  832 PREGLEDA

  Odjeljenje suda u Drvaru

  Sukladno članku 15. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Kantona 10 "Narodne novine Hercegbosanskog kantona", br. 10/02) novoosnovani Općinski sud u Livnu počet će s radom 01. ožujka 2004. godine. Sukladno članku 23. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Kantona 10 odredbe članaka 4, 6, 7 i 13. istog zakona primjenjuju se od 01. 03. 2004. godine.  Ova odluka bit će objavljena u službenom glasilu Kantona 10 sukladno članku 43. Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Federacije Bosne i Hercegovine.

  Kako je Općinski sud u Livnu po novoj reformi počeo sa radom 01.03.2004. godine tako je sa radom počelo i odjeljenje suda u Drvaru.

  Odjeljenje suda u Drvaru trenutno se nalazi u starim prostorijama koji nisu funkcionalne za sam sud, a u procesu je adaptacije predviđena zgrada suda. U adaptiranoj zgradi trenutno se izvode završni radovi.

  Samo odjeljenje suda trenutno ima dvoje (2) sudaca. Od toga jedan (1) sudac je sudac prekršajnog odjeljenja. Pored sudaca u odjeljenju radi još šestero (6) djelatnika suda. Prekršajno odjeljenje suda radi na programu RNKPIE (Registar novčanih kazni i prekršajne evidencije) dok se još ne unose podaci u program Laris.

  Suci odjeljenja suda u Drvaru rade na sljedećim referatima:
                1.    Izvanparnično – O i V
                2.    Parnično – P i Mal
                3.    Privredno – Ps i Mals
                4.    Prekršajno – Pr
                5.    Ovršno – I i Ip

  Adresa: Titova br. 13
               
   80260 Drvar
  Telefon: + 387 34 819-227
               
   + 387 34 819-228
  Fax:       + 387 34 819-228
  Ostale podatke možete pronaći ovdje.

  3107 PREGLEDA
  • 1 - 2 / 2
  • 1