• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Livnu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Zemljišne knjige

  Zemljišne knjige

  08.05.2018.

  Izmjene pristojbi Narodne novine HBŽ broj 5/2013

  Zemljišna knjiga je javna. Svako može zahtijevati uvid u zemljišnu knjigu u nazočnosti zemljišnoknjižnog referenta i dobiti izvod iz zemljišne knjige.  Zemljišna knjiga i  izvodi iz zemljišne knjige imaju snagu javne isprave.

  Kome su dostupni podaci upisani u zemljišnim knjigama

  Jedan od najčešćih zahtjeva upućen prema zk uredima je izrada zemljišnoknjižnog izvatka, koji je strankama potreban kao dokaz vlasništva na nekretninama, bilo radi prodaje nekretnine, njenog opterećenja, poklona, zamjene, sječe šuma, i sl.
  Prije nego što se krene u potragu za podacima iz zemljišne knjige bilo bi dobro da svaka stranka zna za koju katastarsku česticu traži podatke, te u kojoj katastarskoj općini se nalazi ta čestica. Da bi se to znalo potrebno je doznati u kojim zemljišnoknjižnim ulošcima je moguće pronaći te podatke.
  To stranka može pročitati s nekog već poznatog pohranjenog dokumenta koji ima kod kuće (stari zk izvadak, identifikacija parcele koju izdaje katastar, podaci iz ugovora i sl.).
  Ukoliko se radi o dokazivanju prava vlasništva na  stanu, onda je stranka dužna donijeti ili stari zemljišnoknjižni izvadak ili prijedlog za upis vlasništva iz kojeg se jasno vidi kad je stranka podnijela zahtjev za upis vlasništva.

  Upis u zemljišne knjige

  Za upis prava vlasništva u zemljišnu knjigu ili drugog prava potrebno je zemljišnoknjižnom uredu predati prijedlog (zahtjev) za upis i potrebne isprave koje trebaju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.
  Zahtjev može napraviti osobno stranka, odvjetnik, notar ili pravna pomoć.
  Prije predaje zahtjeva za upis treba utvrditi zemljišnoknjižno stanje, odnosno da li je nekretnina za koju se predlaže prijenos vlasništva i vlasnik nekretnine upisani u zemljišnu knjigu. Da bi isprava (ugovor, odnosno odluka nadležnog organa) bila podobna za uknjižbu potrebno je da nekretnine u ispravi budu označene prema podacima iz zemljišne knjige (broj zemljišnoknjižnog uloška, broj parcele, kultura i površina).
  Potpisi ugovarača trebaju biti ovjereni kod notara.

  Uz zahtjev je neophodno priložiti:
  1. Pravni osnov (ugovor, rješenje nadležnog organa ili druga isprava kojom se dokazuje pravo vlasništva na nekretninama-original ili ovjerena kopija)
  2. Za pravna lica rješenje Registra pravnih osoba Općinskog suda u Livnu -original ili ovjerena kopija
  3. Zabilježbe - 30,00 KM,
  4. Uknjižbe – 0,2% od procjene vrijednosti nekretnine,
  5. Brisanje hipoteka, malodobnosti, doživotnog uživanja – 30,00 KM,
  6. Pristojba se plaća na žiro račun proračuna HBŽ broj 1610200033560061, vrsta prihoda: 722221 budžetska organizacija 14-02-001.

  Potrebna dokumentacija za pojedine upise u zemljišnu knjigu

  Ugovor o poklonu, ugovor o kupoprodaji i ugovor o zamjeni
         – zahtjev u iznosu od 30,00 KM
         – rješenje porezne uprave
         – pristojba u iznosu od 0,2% od procjene vrijednosti nekretnine
  Dioba nekretnina
        – zahtjev u iznosu od 30,00 KM
        – ugovor o diobi ili pravosnažno sudsko rješenje,
        – pristojba u iznosu od 0,2% od procjene vrijednosti nekretnine
  Ugovor o doživotnom izdržavanju - Uknjižba
        – zahtjev u iznosu od 30,00 KM
        – ugovor o doživotnom izdržavanju uz dokaz o reguliranom porezu na promet,
        – izvod iz matične knjige umrlih za primaoca izdržavanja,
        – pristojba u iznosu od 0,2% od procjene vrijednosti nekretnine
  Ugovor o doživotnom izdržavanjuZabilježba
        – zahtjev,
        – ugovor o doživotnom izdržavanju uz dokaz o reguliranom porezu na promet,
        – pristojba u iznosu od 30,00 KM
  Hipoteka
       – zahtjev u iznosu od 30,00 KM
       – ugovor obrađen kod notara,
       – pristojba u iznosu od 0,2% od procjene vrijednosti nekretnine
  Upis zabilježbe
      – zahtjev,
      – isprava koja je osnov za upis zabilježbe,
      – pristojba u iznosu od 30,00 KM
  Brisanje hipoteke
      – zahtjev,
      – Brisovnica banke povjerioca ukoliko je hipoteka uknjižena na osnovu ugovora,
      – pristojba u iznosu od 30,00 KM
  Brisanje doživotnog prava uživanja
      – zahtjev,
      – izvod iz matične knjige umrlih za osobu koje je upisano sa pravom doživotnog uživanja
      – pristojba u iznosu od 30,00 KM
  Zemljišnoknjižni izvadak
      – pristojba - 10,00 KM

  Prilikom traženja izvoda iz zemljišne knjige potrebno je navesti što više podataka o nekretnini i vlasniku (ime i prezime, ime oca vlasnika nekretnine, broj parcele, broj zk. uloška itd.).

  Uvjerenja ili potvrde
        – pristojba u iznosu od 5,00 KM

   

  4585 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1