• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Livnu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Kako pokrenuti ostavinski postupak?

  27.05.2010.

  Ostavinski postupak se u prvom stupnju provodi pred općinskim sudom u Federaciji, odnosno pred notarom kao povjerenikom suda.
  U općinskom sudu ostavinski postupak provodi sudac pojedinac.
  Sud će povjeriti notaru provođenje ostavinskog postupka i dostaviti mu spis bez odgađanja u skladu sa odredbama člana 261. ZN FBiH.

  RASPRAVLJANJE OSTAVINE
  Općinski sud u Livnu nadležan je za provedbu postupka ostavinske rasprave ako je ostavitelj u vrijeme smrti imao prebivalište, odnosno boravište na području Kantona 10, s tim da stranke ne mogu sporazumno mijenjati nadležnost suda u ostavinskom postupku, u kojem se utvrđuje tko su ostaviteljevi nasljednici, što čini ostaviteljevu ostavinu, te koja još prava glede ostavine pripadaju njegovim nasljednicima, legatarima i drugim osobama.
                                         
  POKRETANJE OSTAVINSKOG POSTUPKA
  Ostavinski postupak se pokreće po službenoj dužnosti, čim sud sazna da je neka osoba umrla ili da je proglašena umrlom, odnosno po prijedlogu stranaka.

  1. Smrtovnica
  Smrtovnica se sastavlja kod općinske službe ( Matični ured ), gdje je umrli imao posljednje prebivalište, na osnovu podataka dobivenih od srodnika umrlog, od osoba sa kojima je umrli živio, kao i od drugih osoba koje mogu pružiti podatke koji se unose u smrtovnicu.
  Smrtovnica treba sadržavati podatke o umrlom, dan, mjesec, godina, mjesto, vrijeme smrti, prebivalište, odnosno boravište koje je umrli imao, podatke o zakonskim nasljednicima ( potomci, bračni drug, braća, sestre, roditelji…), podatke o imovini.
  Matični ured nadležne općinske službe dostaviti će smrtovnicu Općinskom sudu u Livnu, nakon čega će Sud zakazati ročište, te pozvati sve zainteresirane osobe navedene u smrtovnici, odnosno prijedlogu.

  2. Prijedlog
  Postupak za raspravljanje ostavine može se pokrenuti i po prijedlogu stranaka na način da se sudu podnese prijedlog za raspravljanje ostavine, u kojem treba navesti podatke o zakonskim nasljednicima ( ime i prezime, adrese prebivališta, odnosno boravišta ), podatke o imovini ostavitelja, izvod iz matične knjige umrlih za umrlog, izvod iz matične knjige rođenih za zakonske nasljednike i pravno valjane dokaze o navedenoj imovini ostavitelja ( za nekretnine zemljišno-knjižne izvatke ne starije od 6.mjeseci original ili ovjerene kopije, za automobile ovjerene kopije prometne dozvole, za vrijednosne papire potvrda Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH, za bankovne račune potvrda, odnosno ovjerena kopija štedne knjižice banke kod koje je račun otvoren…).

  3. Naknadna imovina umrlog
  Ukoliko zakonski nasljednici imaju saznanja o naknadno pronađenoj imovini ( imovina koja se nije raspravila rješenjem o nasljeđivanju), sudu će podnijeti prijedlog za donošenje dopunskog rješenja, na kojem treba navesti broj predmeta pod kojim se raspravila ranija ostavina umrlog, navesti podatke o zakonskim nasljednicima, podatke o naknadno pronađenoj imovini, te uz prijedlog priložiti dokaze o svojim navodima.

  Prikazana vijest je na:
  10963 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Kako pokrenuti ostavinski postupak?

  27.05.2010.

  Ostavinski postupak se u prvom stupnju provodi pred općinskim sudom u Federaciji, odnosno pred notarom kao povjerenikom suda.
  U općinskom sudu ostavinski postupak provodi sudac pojedinac.
  Sud će povjeriti notaru provođenje ostavinskog postupka i dostaviti mu spis bez odgađanja u skladu sa odredbama člana 261. ZN FBiH.

  RASPRAVLJANJE OSTAVINE
  Općinski sud u Livnu nadležan je za provedbu postupka ostavinske rasprave ako je ostavitelj u vrijeme smrti imao prebivalište, odnosno boravište na području Kantona 10, s tim da stranke ne mogu sporazumno mijenjati nadležnost suda u ostavinskom postupku, u kojem se utvrđuje tko su ostaviteljevi nasljednici, što čini ostaviteljevu ostavinu, te koja još prava glede ostavine pripadaju njegovim nasljednicima, legatarima i drugim osobama.
                                         
  POKRETANJE OSTAVINSKOG POSTUPKA
  Ostavinski postupak se pokreće po službenoj dužnosti, čim sud sazna da je neka osoba umrla ili da je proglašena umrlom, odnosno po prijedlogu stranaka.

  1. Smrtovnica
  Smrtovnica se sastavlja kod općinske službe ( Matični ured ), gdje je umrli imao posljednje prebivalište, na osnovu podataka dobivenih od srodnika umrlog, od osoba sa kojima je umrli živio, kao i od drugih osoba koje mogu pružiti podatke koji se unose u smrtovnicu.
  Smrtovnica treba sadržavati podatke o umrlom, dan, mjesec, godina, mjesto, vrijeme smrti, prebivalište, odnosno boravište koje je umrli imao, podatke o zakonskim nasljednicima ( potomci, bračni drug, braća, sestre, roditelji…), podatke o imovini.
  Matični ured nadležne općinske službe dostaviti će smrtovnicu Općinskom sudu u Livnu, nakon čega će Sud zakazati ročište, te pozvati sve zainteresirane osobe navedene u smrtovnici, odnosno prijedlogu.

  2. Prijedlog
  Postupak za raspravljanje ostavine može se pokrenuti i po prijedlogu stranaka na način da se sudu podnese prijedlog za raspravljanje ostavine, u kojem treba navesti podatke o zakonskim nasljednicima ( ime i prezime, adrese prebivališta, odnosno boravišta ), podatke o imovini ostavitelja, izvod iz matične knjige umrlih za umrlog, izvod iz matične knjige rođenih za zakonske nasljednike i pravno valjane dokaze o navedenoj imovini ostavitelja ( za nekretnine zemljišno-knjižne izvatke ne starije od 6.mjeseci original ili ovjerene kopije, za automobile ovjerene kopije prometne dozvole, za vrijednosne papire potvrda Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH, za bankovne račune potvrda, odnosno ovjerena kopija štedne knjižice banke kod koje je račun otvoren…).

  3. Naknadna imovina umrlog
  Ukoliko zakonski nasljednici imaju saznanja o naknadno pronađenoj imovini ( imovina koja se nije raspravila rješenjem o nasljeđivanju), sudu će podnijeti prijedlog za donošenje dopunskog rješenja, na kojem treba navesti broj predmeta pod kojim se raspravila ranija ostavina umrlog, navesti podatke o zakonskim nasljednicima, podatke o naknadno pronađenoj imovini, te uz prijedlog priložiti dokaze o svojim navodima.