Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Livnu

Poziv za izražavanje interesa

31.05.2021.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Jedinica za provedbu projekta za Projekt registracije nekretnina ovim putem pozivaju kandidate da izraze svoj interes za pružanje usluga za privremenog asistenta na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga i to u:

-  Općinskom sudu u Livnu, Zemljišnoknjižni ured u Tomislavgradu - 2 (dva) izvršitelja.

Potrebne kvalifikacije:
- Pravni fakultet VSS - VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu školovanja sa najmanje 180 ECTS bodova,
- Poznavanje rada sa MS Office programima,
- Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom.

Zainteresirani kandidati su dužni da dostave dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije) kojom potvrđuju da ispunjavaju potrebne kvalifikacije navedene u ovom Pozivu za izražavanje interesa. 

Izrazi interesiranja (prijava na natječaj), biografija, kao i potrebna dokumentacija (dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja, navedenih u dijelu: Potrebne kvalifikacije) moraju biti dostavljeni najkasnije 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnim novinama (Dnevni avaz), na sljedeće adrese:

- Za Općinski sud u LIVNU, prijave na adresu: 
OPĆINSKI SUD U LIVNU
TRG BRANITELJA 2
80101 LIVNO
(za privremenog asistenta na poslovima
ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga)

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Poziv za izražavanje interesa

Prateće fotografije

javni-natjecaj-slika.jpg