• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Livnu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Poziv za izražavanje interesa

  13.03.2023.

  Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Jedinica za provedbu projekta za Projekt registracije nekretnina ovim putem pozivaju kandidate da izraze svoj interes za pružanje usluga za privremenog asistenta na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga i to u:

   Općinskom sudu u Livnu  - 2 (dva) izvršitelja.

   - Općinskom sudu u Livnu, Zemljišnoknjižni ured u Tomislavgradu - 1 (jedan) izvršitelj.  

  Potrebne kvalifikacije:
  - Pravni fakultet VSS - VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu školovanja sa najmanje 180 ECTS bodova,
  - Poznavanje rada sa MS Office programima,
  - Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom.

  Zainteresirani kandidati su dužni da dostave dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije) kojom potvrđuju da ispunjavaju potrebne kvalifikacije navedene u ovom Pozivu za izražavanje interesa. 

  Izrazi interesiranja (prijava na natječaj), biografija, kao i potrebna dokumentacija (dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja, navedenih u dijelu: Potrebne kvalifikacije) moraju biti dostavljeni najkasnije 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnim novinama, na sljedeću adresu:

  - Za Općinski sud u Livnu i odjeljenje suda u Tomislavgradu, prijave na adresu: 
  OPĆINSKI SUD U LIVNU
  TRG BRANITELJA 2
  80101 LIVNO
  (za privremenog asistenta na poslovima
  ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga)
    - napisati za koje mjesto se prijavljujete,
                LIVNO ili TOMISLAVGRAD - 

  Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
  Prikazana vijest je na:
  34 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Poziv za izražavanje interesa

  13.03.2023.

  Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Jedinica za provedbu projekta za Projekt registracije nekretnina ovim putem pozivaju kandidate da izraze svoj interes za pružanje usluga za privremenog asistenta na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga i to u:

   Općinskom sudu u Livnu  - 2 (dva) izvršitelja.

   - Općinskom sudu u Livnu, Zemljišnoknjižni ured u Tomislavgradu - 1 (jedan) izvršitelj.  

  Potrebne kvalifikacije:
  - Pravni fakultet VSS - VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu školovanja sa najmanje 180 ECTS bodova,
  - Poznavanje rada sa MS Office programima,
  - Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom.

  Zainteresirani kandidati su dužni da dostave dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije) kojom potvrđuju da ispunjavaju potrebne kvalifikacije navedene u ovom Pozivu za izražavanje interesa. 

  Izrazi interesiranja (prijava na natječaj), biografija, kao i potrebna dokumentacija (dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja, navedenih u dijelu: Potrebne kvalifikacije) moraju biti dostavljeni najkasnije 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnim novinama, na sljedeću adresu:

  - Za Općinski sud u Livnu i odjeljenje suda u Tomislavgradu, prijave na adresu: 
  OPĆINSKI SUD U LIVNU
  TRG BRANITELJA 2
  80101 LIVNO
  (za privremenog asistenta na poslovima
  ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga)
    - napisati za koje mjesto se prijavljujete,
                LIVNO ili TOMISLAVGRAD - 

  Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.