• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Livnu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Uspostava i zamjena ZK za KO Kongora, Lipa I, Oplećani i Rašćani

  16.02.2023.

  Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH” broj: 19/03 i 54/04), Općinski sud u Livnu,

  NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA
  KATASTARSKE OPĆINE KONGORA, LIPA I, OPLEĆANI I RAŠĆANI

  Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama  KONGORA, LIPA I, OPLEĆANI I RAŠĆANI   po novoj izmjeri da to svoje pravo prijave Općinskom sudu u Livnu, odjeljenju suda u Tomislavgradu, Uredu za zemljišnoknjižne poslove, u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH, Službenom glasniku BiH, Dnevnom avazu, Večernjem listu i oglasnoj ploči suda, i to podneskom u dva primjerka, kao i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

  Svi upisi u novo uspostavljenu zemljišnu knjigu za katastarske općine KONGORA, LIPA I, OPLEĆANI I RAŠĆANI će se provoditi bez naplate sudskih pristojbi, jer sud ovaj postupak provodi po službenoj dužnosti.

  Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te osobna predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u uredu za zemljišnoknjižne poslove Općinskog suda u Livnu, odjeljenju suda u Tomislavgradu, soba br.7, na adresi ul. kralja Zvonimira b.b. svakim radnim danom od 11:00 do 13:00 sati.
  Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu:
  Općinski sud u Livnu, odjeljenje suda u Tomislavgradu
  ul. kralja Zvonimira b.b.,
  80240 Tomislavgrad

  Prikazana vijest je na:
  Prateći dokumenti
 • Uspostava ZK za KO TG
 • 28 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Uspostava i zamjena ZK za KO Kongora, Lipa I, Oplećani i Rašćani

  16.02.2023.

  Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH” broj: 19/03 i 54/04), Općinski sud u Livnu,

  NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA
  KATASTARSKE OPĆINE KONGORA, LIPA I, OPLEĆANI I RAŠĆANI

  Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama  KONGORA, LIPA I, OPLEĆANI I RAŠĆANI   po novoj izmjeri da to svoje pravo prijave Općinskom sudu u Livnu, odjeljenju suda u Tomislavgradu, Uredu za zemljišnoknjižne poslove, u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH, Službenom glasniku BiH, Dnevnom avazu, Večernjem listu i oglasnoj ploči suda, i to podneskom u dva primjerka, kao i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

  Svi upisi u novo uspostavljenu zemljišnu knjigu za katastarske općine KONGORA, LIPA I, OPLEĆANI I RAŠĆANI će se provoditi bez naplate sudskih pristojbi, jer sud ovaj postupak provodi po službenoj dužnosti.

  Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te osobna predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u uredu za zemljišnoknjižne poslove Općinskog suda u Livnu, odjeljenju suda u Tomislavgradu, soba br.7, na adresi ul. kralja Zvonimira b.b. svakim radnim danom od 11:00 do 13:00 sati.
  Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu:
  Općinski sud u Livnu, odjeljenje suda u Tomislavgradu
  ul. kralja Zvonimira b.b.,
  80240 Tomislavgrad